YubelPhoenix

 • 6 Followers
 • Member since November 2018

Overall Stats

31

Total tournaments organized

51

Total matches played

16

Total tournaments participated

0

Total events attended

Top Finishes

1st

0

Tournaments won

2nd

0

Finished 2nd

3rd

1

Finished 3rd

Top 10

15

Finished in top 10

Games and Matches

Top Games
 • Under Night In-Birth Exe:Late[st]
 • Guilty Gear Xrd Rev 2
 • Melty Blood: Actress Again: Current Code
 • BlazBlue: Cross Tag Battle
 • Under Night In-Birth: Exe Late
 • Other
Overall Win Rate

37%

Win rate

 • 19

  Wins

 • 32

  Losses

 • 0

  Ties

Community Stats

Illus searching front

Không có số liệu thống kê chung

Số liệu thống kê chung của bạn sẽ được hiển thị tại đây khi bạn tham gia các giải đấu và sự kiện của họ.

Advertisement
Advertisement